Fransen Luyten - Advocaten

Over ons

Het kantoor startte in 1979. Aanvankelijk besteedde onze senior, geholpen door één stagiair, vrijwel al zijn tijd aan maritieme zaken. Met de jaren nam het kantoor in omvang toe en werden wij ook actief in algemeen transportrecht, burgerlijk- en handelsrecht, insolventierecht, scheepsfinancieringen, arbeids- en strafrecht.

Alhoewel wij een tamelijk klein kantoor zijn streven we ernaar het cliënteel, wanneer nodig, een rond de klok dienstverlening aan te bieden, op een no-nonsense basis. Indien u een beroep op ons doet, zal u vaststellen dat in zaken van enig belang steeds meerdere advocaten op de hoogte zijn en in staat onmiddellijk voor de nodige opvolging te zorgen.

Ook al is sedert de hervorming van Justitie de behandeling van maritieme zaken door de hoven van beroep en de rechtbanken van koophandel aanzienlijk versneld, proberen wij nog steeds waar mogelijk de afloop van de zaken nog te bespoedigen door bemiddeling en schikking.

Wat het zeerecht betreft denken wij dat wij met de hooguit 15 andere "maritieme" kantoren ook buiten het werk goede contacten onderhouden. Dit draagt vaak ertoe bij dat, zelfs in het heetst van de strijd, op korte termijn een aanvaardbare regeling wordt bereikt.

Prestaties worden aangerekend per tijdseenheid en nauwgezet bijgehouden in time-sheets die bij de declaratie worden gevoegd. Waar het resultaat dit wettigt, wordt een succes fee aangerekend. Wanneer het beoogde resultaat niet wordt bereikt, doen wij aan ereloonmatiging. Voor invorderingen wordt veelal een percentage van de ingevorderde bedragen in rekening gebracht volgens afspraak met de cliënt. Alles is immers bespreekbaar.