Fransen Luyten - Advocaten

Wim Fransen

Wim Fransen

Contacteer Wim Fransen

wf@fransenluyten.com

+32 3 203 45 07

+32 475 269 486

+32 3 203 45 01

(Kapellen, 26-07-1949) werd licentiaat in de rechten aan de K.U.L. in 1972. Hij behaalde een licentie maritiem recht en luchtrecht aan de ULB in 1975.

Hij was advocaat aan de balie te Brussel van 1974 tot 1979 in de kantoren van Botson & Associés en Goffin & Tacquet waar hij voornamelijk handels- en arbeidsrecht beoefende.

Hij liep een stage in Mainz (Duitsland) in het advocatenkantoor Meuren & Meuren en werkte gedurende een jaar als plaatsvervangend bestuurssecretaris in de juridische dienst van de Stad Brussel.

Nadat hij een traineeship had gevolgd bij de P&I Club West of England in Londen startte hij in 1979 op verzoek van een grote Belgische rederij een eigen kantoor in Antwerpen.

Zijn voorkeurmaterie is handelsrecht met een zeer sterke nadruk op zeerecht. In zijn carrière behandelde hij in opdracht van scheepseigenaars, rederijen en P&I Clubs talloze “admiralty”-zaken en ladingzaken.

Hij zetelt vaak als arbiter in betwistingen m.b.t. zeeverzekering.

Hij adviseert de Federale Overheidsdiensten voor Mobiliteit en Justitie i.v.m. internationale zeerechtsverdragen en Belgische wetgeving inzake zeerecht.

Op 29 mei 2007 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd als lid van de Koninklijke Commissie tot Herziening van de Belgische Zeewet.

Hij leverde talrijke bijdragen over zeerecht in binnen- en buitenlandse juridische tijdschriften. Hij organiseerde of nam actief deel als panelleider of spreker aan talloze internationale conferenties en colloquia over maritiem- en douanerecht. Hij was gastdocent aan de Universiteit Antwerpen en in het raam van een opleidingsprogramma georganiseerd door Belgïe, Algerije en Marokko gaf hij les over zeerecht aan buitenlandse magistraten.

Wim Fransen was Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Zeerecht van 1998 tot 2003.

Sinds 1999 is hij lid van de Stichting Albert Lilar die een tweejaarlijkse prijs uitreikt ter bekroning van een innoverend werk over zeerecht en sinds 2011 van de Stichting François Génicot die auteurs van verdienstelijke werken over zee- en zeeverzekeringsrecht bekroont.

Hij is Administrator van het Comité Maritime International sinds 2003.

Sinds september 2004 doceert hij de cursussen “Principes généraux de droit maritime” en “Crédit et vente maritimes” aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Hij pleit in het Nederlands, Frans en Engels. Hij spreekt en schrijft Duits en Spaans en leest Italiaans.