Fransen Luyten - Advocaten

Seb Couvreur

Seb Couvreur

Contacteer Seb Couvreur

sc@fransenluyten.com

+32 3 203 45 16

+32 474 995 243

+32 3 203 45 01

(Antwerpen, 26-12-1979) behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) in 2003.

In 2004 behaalde hij een diploma "Gespecialiseerde aanvullende Studie in de Maritieme Wetenschappen".

In september 2006 vatte hij zijn stage aan bij Fransen Advocaten (thans FRANSEN LUYTEN). Sinds 2009 is hij ingeschreven als advocaat op het tableau van de Balie te Antwerpen.

Seb Couvreur is hoofdzakelijk werkzaam in het handelsrecht en het transportrecht met een nadruk op het maritiem recht in al haar aspecten.

Hij pleit in het Nederlands, spreekt en schrijft vloeiend Frans en Engels en leest Duits.