Fransen Luyten - Advocaten

Tom Luyten

Tom Luyten

Contacteer Tom Luyten

tl@fransenluyten.com

+32 3 203 45 09

+32 477 452 478

+32 3 203 45 01

(Wilrijk, 31-05-1966) behaalde zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) in 1990 en begon datzelfde jaar als advocaat bij Fransen Advocaten.

Hij werd vennoot bij Fransen Advocaten in 2000 en is sedert 2011 vennoot bij Fransen Luyten.

Zijn voorkeurmaterie is het zee- en transportrecht in al zijn aspecten, waaronder niet in het minst het aanvaringsrecht. Daarnaast adviseert hij de maritieme maar ook de niet specifiek maritieme cliënten van het kantoor i.v.m. het opstellen en negotiëren van commerciële contracten (waaronder handelsagentuur, distributie- en licentieovereenkomsten, opslagovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, enz. …), meestal met internationaal karakter.

Hij publiceerde een bijdrage over het bewarend beslag op zeeschepen in het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. Hij heeft tevens een bijdrage geleverd voor het door Gard gepubliceerd "Handbook on Protection of the Marine Environment" i.v.m. maritieme olieverontreiniging in België.

Hij pleit in het Nederlands, spreekt en schrijft Engels en Frans en leest Duits.