Ship financing and sale
Areas of expertise

Ship Financing and Sale

Go to content

Een bijzondere expertise op ons kantoor is scheepsfinanciering en publieke en private veilingen van schepen. Daarbij adviseren wij scheepseigenaren, rederijen en managers van schepen, maar ook banken over onder meer:

- registratieverplichtingen;
- te vestigen zekerheden;
- ageren als ‘escrow agents’;
- nazicht en opstellen van alle onderliggende overeenkomsten;
- verstrekken van ‘legal opinions’;
- de publieke en private verkoop van schepen.

Split with text right & image left
255, 255, 255, 1
0, 0, 0, 1
Ship financing and sale
0, 0, 0, .5
Areas of expertise