Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BV FRANSEN LUYTEN.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan derhalve niet als een persoonlijk juridisch advies aan de bezoeker van de website worden beschouwd.

BV FRANSEN LUYTEN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Niettegenstaande deze inspanningen kunnen onjuistheden zich mogelijk voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal BV FRANSEN LUYTEN elke redelijke inspanning leveren om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder ervan contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

BV FRANSEN LUYTEN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze, behalve in geval van bewezen opzettelijke schuld, aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade of verlies die zouden voortvloeien uit de toegang tot of uit het gebruik van de website of van de informatie die ter beschikking wordt gesteld.

BV FRANSEN LUYTEN kan derhalve in geen geval, behoudens bij bewezen opzettelijke schuld, tegenover wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies te wijten aan het gebruik van deze site of van de erop beschikbare informatie, met inbegrip van schade of verlies als gevolg van het gebruik van links of hyperlinks, omvattend maar niet beperkt tot verliezen, werkonderbrekingen of beschadiging of verlies van programma's van de gebruiker, alsmede verlies of beschadiging van eventuele andere gegevens op zijn computersysteem of van zijn apparatuur.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud daarvan.

BV FRANSEN LUYTEN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken daarvan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en op alle kwesties die daarmee verband houden. In geval van geschil zijn enkel de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en het Hof van beroep te Antwerpen bevoegd.

 

PRIVACYBELEID

BV FRANSEN LUYTEN hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het raam van ons cliëntenbeheer.

Conform de Wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV FRANSEN LUYTEN, Everdijstraat 43, 2000 Antwerpen of via het contactformulier ( links ), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

BV FRANSEN LUYTEN kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, dit uitsluitend om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0
0, 0, 0, .5