Aansprakelijkheid en verzekering
Expertisegebieden

Aansprakelijkheid en verzekering

Go to content

Fransen Luyten heeft een ruime expertise op het vlak van precontractuele en contractuele aansprakelijkheid alsmede aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad inzake o.m. verzekeringen, distributie, transport, vastgoed, bouw, enz.

We adviseren cliënten en stellen als deskundige adviezen ("expert opinions") op. Bij deze geschillen staan wij cliënten bij in onderhandelingen en bemiddeling en vertegenwoordigen hen doorheen de hele rechtszaak of arbitrageprocedure.

Daarbij behandelen we alle verwante vragen zoals inzake internationale rechtsmacht en internationaal privaatrecht.

Split with text right & image left
255, 255, 255, 1
0, 0, 0, 1
Aansprakelijkheid en verzekering
0, 0, 0, .5
Expertisegebieden