Handelsrecht
Expertisegebieden

Handelsrecht

Go to content

Wij geven advies en verlenen bijstand aan binnen- en buitenlandse cliënten, inzake o.m.:

  • Distributie van producten of diensten (concessie-, agentuur- of commissionairsovereenkomsten, franchising...)
  • Andere commerciële contracten (algemene in- of verkoopovereenkomsten, productieovereenkomsten, consultancy- of dienstenovereenkomsten, outsourcing...)
  • Financiële contracten (leasing, renting, lening, corporate finance, zakelijke zekerheden, garanties, letters of comfort...)
  • Handelspraktijken en mededinging.
Split with text right & image left
255, 255, 255, 1
0, 0, 0, 1
Handelsrecht
0, 0, 0, .5
Expertisegebieden