Insolventierecht
Expertisegebieden

Insolventierecht

Go to content

Wij geven advies en verlenen bijstand aan ondernemingen inzake:

  • incasso, invorderingsvraagstukken;
  • (het opstarten van) een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) of een faillissementsprocedure;
  • begeleiding voor de dienst handelsonderzoeken van de ondernemingsrechtbanken;
  • herstructureringsmaatregelen;
  • toepassing van voorrechten, hypotheken, waarborgen, zekerheden, eigendomsvoorbehoud;
  • redactie van de aangifte van schuldvordering;
  • faillissementsgeschillen.
255, 255, 255, 1
0, 0, 0, 1
0, 0, 0, .5
Expertisegebieden