Transportrecht
Expertisegebieden

Transportrecht

Go to content

Het vervoerrecht is één van de voornaamste werkgebieden van Fransen Luyten. Wij kunnen u adviseren over alle juridische kwesties die te maken hebben met (internationaal) vervoer, dit zowel wat betreft zee- als binnenvaartrecht, weg- en spoortransport, …

Wij treden hierbij onder meer op voor scheepseigenaars, bevrachters, vervoerders, logistieke dienstverleners, ladingbelanghebbenden en scheepswerven en hun verzekeraars alsmede voor internationale bankenconcerns bij scheepsfinancieringen.

Inzake zeerecht staat Fransen Luyten cliënten o.a. bij in verband met aanvaringen, hulp- en bergingsovereenkomsten, ladingschade- en bevrachtingsdisputen, scheepsfinanciering, scheepsbeslag,  etc.

Inzake binnenvaart staat Fransen Luyten cliënten bij omtrent alle aspecten van nationaal en internationaal goederenvervoer over binnenwateren. olieverontreiniging en maritieme expertises.

Tevens hebben wij een uitgebreide ervaring m.b.t. wegtransport (CMR), alsmede spoor- en luchtvervoer en alle aspecten van aan de haven gerelateerde dienstverlening zoals o.a. agentuur, expeditie etc.

Split with text right & image left
255, 255, 255, 1
0, 0, 0, 1
Transportrecht
0, 0, 0, 0
Expertisegebieden