Tom Luyten
Team
Tom Luyten

Neem contact op
tl@fransenluyten.com
Tel. +32 3 203 45 03
Mob. +32 477 452 478
Linkedin

Tom Luyten

Tom Luyten (Wilrijk, 31-05-1966) behaalde zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) in 1990 en begon datzelfde jaar als advocaat bij Fransen Advocaten.

Hij werd vennoot bij Fransen Advocaten in 2000 en is sedert 2011 vennoot bij Fransen Luyten.

Zijn voorkeurmaterie is het zee- en transportrecht in al zijn aspecten, waaronder niet in het minst het aanvaringsrecht. Daarnaast adviseert hij de maritieme maar ook de niet specifiek maritieme cliënten  van het kantoor i.v.m. het opstellen en negotiëren van commerciële contracten (waaronder handelsagentuur, distributie- en licentieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, opslagovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, enz. …), meestal met internationaal karakter. Advisering en bijstand van de cliënten in zaken betreffende logistieke dienstverlening behoren eveneens tot zijn vakgebied. Tenslotte is Tom tevens sterk geïnteresseerd in juridische vraagstukken die aanleunen bij het algemene verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht.

Hij publiceerde een bijdrage over het bewarend beslag op zeeschepen in het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. Hij heeft tevens een bijdrage geleverd voor het door Gard gepubliceerd "Handbook on Protection of the Marine Environment" i.v.m. maritieme olieverontreiniging in België.

Legal500 heeft Tom omschreven als “toegewijd en diplomatisch”.

Hij pleit in het Nederlands, spreekt en schrijft Engels en Frans en leest Duits.